Message Us

Vállalkozás okosan

Hiánypótló írások üzleti tervezésről. Vállalkozói pénzügyekről, árképzésről, adózásról. Elmondjuk, ötletedet hogyan váltsd forintokra. Minden a fenti témákról, amire vállalkozásodnak szüksége van. Érthetően, emberi nyelven. Hívj bátran a 0620-413-1281 számon, vagy írj a vallalkozas@vallalkozas-okosan.hu címre!

Igen, szeretném, hogy ötletemből forint legyen!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megtudd, hogyan! Tervezzük, és csináljuk meg együtt üzletedet!

Vállalkozásodról írok érthetően és szórakoztatóan. 


Vállalkozás okosan a Facebookon

Adóváltozások 2013 - Tervezet - 2. rész

2012.10.24. 14:19 Szianita

Jövedéki adó


Egyszerűbb adó-visszaigénylés: Az elektronikus adó-visszaigénylési kérelmek esetén nem szükséges a kérelemhez az annak alapjául szolgáló számlákat, bizonylatokat csatolni, megszűnik az erre vonatkozó kötelezettség a papír alapú kérelmek esetében is.

2014. január 1-jétől a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylési kérelmet már csak elektronikus úton lehet benyújtani.

Saját gazdaságban előállított tiszta növényi olaj felhasználhatósága
A javaslat lehetővé teszi, hogy a saját gazdaságban előállított tiszta növényi olajat a gazdálkodók saját munkagépeikben felhasználhassák. A kedvezmény mértéke a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj és a tiszta növényi olaj esetében azonos, csak az eljárás fordított. Míg az adóval növelt áron beszerzett gázolaj után a megfizetett jövedéki adó 82%-a visszaigényelhető, addig a saját előállítású tiszta növényi olaj után a gázolaj adómértékének 18%-át kell megfizetni. Külön jogszabály határozza meg – a kísérleti előállítást végző üzemhez hasonlóan – az adóraktári engedélyezésre, az adóraktár-engedélyes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályokat.

A fuvarozók havonta érvényesíthetik a gázolaj kedvezményt
A fuvarozók likviditási helyzetének javítása érdekében a  kereskedelmi gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylés havi szinten történő érvényesíthetősége.

Csökken a szeszfőzdék jövedéki biztosítékának mértéke
A kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdék jövedéki biztosítékának és adófizetési kötelezettségének 500 ezer forintos határát 200 ezer forintra való csökkentése. A kis kereskedelmi szeszfőzdék jövedéki biztosítéka 2 millió forintra csökkenne.

Kistermelői pezsgő-előállítás
2013. január 1-jétől a javaslat lehetőség lesz az egyszerűsített adóraktárakban saját előállítású szőlőborból évente legfeljebb 10 ezer liter mennyiségű palackos erjesztésű pezsgő előállítása kereskedelmi céllal.
A kistermelői pezsgő is a pincekönyvben lenne nyilvántartható, a kistermelői pezsgő utáni elszámolás, adóbevallás, adófizetés a tárgyévbeli második szőlőbor-elszámolás időpontjához igazodna, a kistermelői pezsgő-előállítás esetén nem kellene jövedéki biztosítékot nyújtani. A kistermelői pezsgő jövedéki bizonylataként a szőlőborhoz hasonlóan a borkísérő okmány kerülne előírásra, az egyszerűsített adóraktárban előállítható termékek köre kibővülne a kistermelői pezsgővel, a minőségi kifogás vagy lejárt szavatosság esetén egyszerűsített adóraktárba visszaszállítható termékek (melyek után a jövedéki adó visszaigényelhető vagy levonható) köre szintén kibővülne a kistermelői pezsgővel.

A teljes denaturálást végző magyar piaci szereplők versenypozíciójának javítása
A javaslat lehetővé teszi a más tagállamok által bejelentett teljes denaturálási eljárással Magyarországon előállított alkohol végleges adómentességét, ha azt igazoltan kiszállítják az adott teljes denaturálási eljárást bejelentő tagállamba.

Pótolhatóvá válik a levált, sérült zárjegy
A kereskedőnek a zárjegy leválását vagy sérülését be kellene jelentenie a vámhatósághoz, amely 30 napon belül új zárjegyet helyezne a termékre, megteremtve ezzel a továbbforgalmazhatóságot. Az új zárjegy felhelyezéséig a kereskedő általi birtoklás jogszerűségét a bejelentés igazolná.

Jövedéki bírság mellőzésére, mérséklésére irányuló kérelmek
A javaslat szerint amennyiben az adózó a kiszabott jövedéki bírság megfizetésének mellőzését vagy mérséklését kéri a hatóságtól, az adóhatóság csak a mellőzésre irányuló kérelem esetében köteles vizsgálni azt, hogy a jogsértő személy kellő körültekintéssel járt e el.

A jövedéki engedély nem kerül automatikusan visszavonásra adótartozás miatt
60 napot meghaladóan tartozó jövedéki engedélyesek esetében csak 100 ezer forintos összeghatár felett kerül az engedély visszavonásra. Az esetleges megbízható adós minősítésüket a jövedéki törvény egy másik rendelkezése folytán továbbra is elveszítik, valamint ebből következően fel kell emelniük az általuk nyújtott jövedéki biztosíték összegét.

Szigorúbb adóbírság „bűncselekmény” esetén
Ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, akkor az adóbírság mértéke 200 %.

Csökken az egyéb bor után fizetendő adó
Az egyéb bor adómértékének a szőlőborral azonos mértékre - 0 Ft/literre – való csökkentése. Ezzel egyidejűleg az egyéb bor adóraktáraknál 1 millió forintos jövedéki biztosíték minimum bevezetését javasolja a gyümölcsbor előállításának és forgalmazásának a szőlőborhoz képest magasabb adókockázata miatt.

Utasellátó adóraktár
Annak érdekében, hogy a harmadik országba menő repülőgépeken jövedéki adómentesen kerülhessen sor alkohol tartalmú italok és dohánygyártmányok értékesítésére, a javaslat engedélyezné  az ún. utasellátó adóraktár intézményének létrehozását. Utasellátó adóraktárat – a tarnzitadóraktárhoz hasonlóan – kedvezményes feltételekkel, konkrét alapterület meghatározása nélkül, valamint kedvezményes jövedéki biztosíték kötelezettség mellett lehetne létrehozni.

Regisztrációs adó

A környezetvédelmi osztályba sorolást szabályozó KöHÉM rendelet szerint 2012. június 20. óta a legalább Euro-III. kategóriába tartozó hibrid gépjárművek esetében a személygépkocsi belsőégésű motorjának cm3-e alapján, és nem a korábban alkalmazott egységes mértékkel kell a regisztrációs adót megállapítani.
A szándék, hogy a hibrid gépjárművek után továbbra is egységes – 76.000 forintos - regisztrációs adót lehessen megállapítani, függetlenül a belsőégésű motor cm3-étől.

Illetékek
Két kulcs marad az öröklési és ajándékozási illetékek esetében
A javaslat elfogadása esetén az általános illetékmérték 18%, míg a lakásszerzésekhez kapcsolódó kedvezményes illetékmérték 9% lenne.
Ezáltal az öröklési, illetve ajándékozási illeték kiszabásakor már sem a szerzett vagyon, sem a rokonsági kapcsolat nem bír relevanciával, ugyanakkor az egyenes ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzések továbbra is illetékmentesek maradnak.

Az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése mentesül az illeték alól
A javaslat szerint az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése – annak (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül – mentesülne a vagyonszerzési illetékek alól.

Házastársuk utáni öröklés esetén az özvegyek értékhatár nélküli illetékmentességet kapnak
A jelenlegi öröklési illetékrendelkezések értelmében az özvegy kizárólag a megszerzett örökrész tiszta értékének első 20 millió Ft-jáig mentesül az öröklési illeték alól, a lakástulajdon haszonélvezetének, használatának megszerzése tekintetében biztosított illetékmentesség mellett.

Az egyenes ági rokonokat megillető értékhatár nélküli illetékmentességi szabályozást javasolja az özvegyek öröklésére is kiterjeszteni, annál is inkább mivel az új Ptk. koncepciója szerint a túlélő házastárs öröklési szabályai markánsan megváltoznak (az özvegy is állagörökös lesz).

Visszterhes vagyonszerzés illetéke
Az illeték általános mértéke 4% .

Megszűnik a negatív illetékalap utáni kötelezettség
Jelenleg a magánszemély vevőnek akkor is keletkezik illetékfizetési kötelezettsége a cserét pótló vétel kedvezményének alkalmazása során, ha az értékesített lakás forgalmi értékéhez képest alacsonyabb értékű lakást vásárolt.

A fiatalok esetében csökken a lakásszerzési illeték
a 35 év alattiak lakásszerzési kedvezménye esetében a javasolja a jelenlegi 8 millió Ft-os értékhatárt 15 millió Ft-ra emelni, és az illetékkedvezmény-maximumot megszünteti. Ebből követezően a 35 éven aluli fiataloknak első lakásszerzésük után az egyébként fizetendő illetéknek csak a felét kellene megfizetniük, amennyiben az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja a 15 millió Ft-ot.

Szélesedik a termőföld-szerzéshez kapcsolódó illetékmentesség alanyi köre
A kedvező szabályt a családi gazdálkodók is alkalmazhatnák. Emellett a mezőgazdasági szektor sajátosságainak figyelembe vételével az illetékmentesség feltételeinek kezdő határideje is módosulna, melynek eredményként a vagyonszerzőnek a termőföldet nem a vásárlástól, hanem a birtokbavételtől kellene mezőgazdasági célra hasznosítania.

Vámigazgatás

Áfa biztosíték mentességi engedély igénylése
Azon gazdálkodók is kérelmezhetik majd az Áfa biztosíték mentességi engedélyt, akik az engedély fajtájától (100%-os vagy 50 %-os) függően az elmúlt kettő vagy egy éves intervallumban késedelmesen teljesítették import áfa fizetési kötelezettségüket (feltéve, hogy a késedelmes összegek nem haladják meg az import áfa jogcímen előírt egy vagy két éves összes kötelezettségének 3 %-át.)
A javaslatnak köszönhetően a késedelmesen fizető kérelmezők automatikusan nem zárnák ki magukat az engedélyezési eljárásból, ha késedelmük küszöb értéken belüli.

Adózás rendje

Adóhatósági igazolással kapcsolatos eljárás
A javaslat szerint az adóhatósági igazolások kiállításának határideje 8 napról 6 napra csökkenne. Emellett általános szabállyá válna az, hogy az adózónak semmilyen eljáráshoz nem kell adóigazolást, vagy együttes adóigazolást kérnie, ha az adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.

Fizetési könnyítés, adómérséklés
Ha az adózó szerepel a minősített adózói adatbázisban és a kérelem benyújtásával együtt kéri a sürgősségi eljárásban való elbírálást, annak határideje 30-ról 15 napra csökken. A javaslat tágítaná az automatikus fizetési könnyítés korlátait a személyi jövedelemadó tekintetében, a kérelemmel érintett tartozás maximális mértéke 100 ezerről 150 ezerre nőne, az automatikus fizetési könnyítés részleteit pedig nem 4, hanem 6 egyenlő részletben kellene megfizetni.

Kötelező szakmai képviselet
Az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban, a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban és az adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter előtt a felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárásban kötelező a szakmai képviselet bevezetése.

Módosítások a feltételes adómegállapítás szabályaiban
A díj mértéke az egyszerűsítés érdekében a továbbiakban elsősorban a jogügyletben részt vevő személyek számához igazodna. Díjplafon kerül bevezetésre, mely sok esetben olcsóbbá teszi a tartós-, vagy sürgősségi eljárásban hozott feltételes adómegállapításokat.

Egy utalással való adófizetés több adónemre
A javaslat megteremti a különböző adófizetési kötelezettségek egyetlen utalással való megfizetésének lehetőségét, a részlet szabályokat rendeleti szint fogja tartalmazni.

Megteremtődik az önellenőrzésre történő felhívás jogintézménye
Az állami adóhatóság önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel az adózót, ha az adózó bevallásának adatai és a rendelkezésére álló adatok alapján az adózó terhére mutatkozó eltérést állapít meg. A felhívás teljesítése nem kötelező, elmaradása nem jár negatív jogkövetkezménnyel. Joghatása, hogy a felhívás közlésétől az önellenőrzésig, de legfeljebb a felhívás közlésétől számított 30. napig az ellenőrzés a felhívással érintett körben nem kezdhető meg, azonban a visszaigényelt adó kiutalására nyitva álló határidő is szünetel ezalatt az időszak alatt.

Elkésett fellebbezés esetén nincs felügyeleti intézkedés
Megszüntetik az elkésett fellebbezés felügyeleti intézkedésként történő elbírálását.

Méltányos joggyakorlás az adózókkal szemben
A fokozott adóhatósági felügyelettel kapcsolatban az adózókra nézve méltányos rendelkezésként kívánja a kormány a szabályokat úgy módosítani, hogy az eljárást megelőzően felhívásra benyújtandó kérdőív visszaküldésének elmulasztása ne járjon automatikusan az adószám törlésével.

A végrehajtás tekintetében a végrehajtási eljárás egy alkalommal az adózó megalapozott kérelmére is felfüggeszthetővé válna. A végrehajtás felfüggesztése esetén a már folyamatban lévő azonnali beszedési megbízás alapján sem lenne végrehajtás foganatosítható.

A fizetési könnyítés, mérséklés engedélyezése esetén az arra vonatkozó határozat meghozatalát követően a végrehajtás az érintett tartozás tekintetében ne legyen folytatható.

Az adózók elektronikusan lekérdezhetnék az őket terhelő, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott adók módjára behajtandó köztartozások jogcímét és jogcímenként azok napi egyenlegét is.

A magánszemélyeket segítő rendelkezés még, hogy a továbbiakban felvételüket kérhetnék a köztartozásmentes adózói adatbázisba, amely a kormány javaslata szerint lehetővé teszi, hogy a továbbiakban a magánszemélyek is adóigazolás, vagy együttes adóigazolás helyett ilyen módon igazolják köztartozásmentességüket.

Az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallás még egyszerűbbé válik
Ha egyetért a tartalmával, a továbbiakban azt nem köteles azt aláírásával ellátva visszaküldeni az adóhatóság részére.

A korábbi vezető tisztségviselő is büntethető
Felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési eljárás esetén az azt megelőző időszak adókötelezettségeinek elmaradásáért a volt vezető tisztségviselőt javasolja mulasztási bírsággal súlytani.

Az adózók védelmében rövidülnek az önkormányzati adóslisták
A helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 10 ezer forintról 100 ezer forintra, magánszemélyek esetén 5 ezer forintról 50 ezer forintra javasolja emelni a közzétételt megalapozó értékhatárt. Emellett közzétételre csak a már 90 napja fennálló tartozás tekintetében kerülhetne sor, határozattal megállapított adótartozás esetén csak akkor, ha az jogerőre emelkedett és bíróság nem helyezte azt hatályon kívül.

Pontosító rendelkezések
A javaslat több ponton módosítaná az adózás rendjéről szóló törvény ellenőrzésre vonatkozó fejezetét. Pontosításra kerülne a kiutalás előtti ellenőrzés határidejére vonatkozó szabály figyelemmel az áfa kiutalási határidő szabályaira, a kapcsolódó vizsgálat lezárása nélkül is befejezhető lenne az ellenőrzés, ha a szükséges bizonyítékok rendelkezésre állnak, valamint a népegészségügyi termékadó ellenőrzése érdekében a mintavétel lehetőségével bővülne az ellenőrzés eszköztára.

Számvitel

Mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló
A kettős könyvvitelt vezető legkisebb gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéb vállalkozók a 2013. üzleti évtől saját elhatározásuk szerint beszámolási kötelezettségük teljesítésére az egyszerűsített éves beszámoló tovább egyszerűsített formáját, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót is választhatnák. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvény szabályai alapján, külön kormányrendeletben rögzített sajátosságok szerint kellene elkészíteni.

Vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló módosítások
A vállalkozásokat terhelő adminisztrációs kötelezettségek csökkentésének érdekében javasolja a tervezet a jelentős összegű hibára vonatkozó alsó korlát átalakítását.Szintén lényeges vállalati adminisztrációt egyszerűsítő javaslat az ismételt közzétételi kötelezettség eltörlése.
A javaslatok továbbá kitérnek a jogalkalmazás során felmerült kérdések rendezésére is, így pontosító szabályok épültek be például az önellenőrzés szabályaival, az eszközök átsorolásával, a számviteli tartósság fogalmával, a szellemi termékek definíciójával és a mérleg szerinti eredmény meghatározásával kapcsolatban.

forrás: kormany.hu

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://vallalkozas-okosan.blog.hu/api/trackback/id/tr674866217

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.